متقاضی محترم جهت کار با سامانه ثبت شرکتها مناسبتر است از مرورگرهای Firefox و Chrome استفاده کنید.
لطفا کد ملی را در اینجا وارد کنید.
لطفا کد رهگیری را در اینجا وارد کنید.
Retype the CAPTCHA code from the image
لطفا تصویر امنیتی را در اینجا وارد کنید.
دانلود اپلیکیشن ثبت شرکت ها: بازار گوگل پلی
ثبت شعبه
پلمپ دفاتر
اظهارنامه دفاتر بازرگانی